ใบงาน วิชา กอท. ป.๖ เป็นไฟล์ ใบความรู้ บทเรียนของวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๒

Posted by art_fs74@hotmail.com | 10 ก.ค. 62
248 views

ใบงาน วิชา กอท. ป.๖ เป็นไฟล์ ใบความรู้ บทเรียนของวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๒ จะโหลดใบงานแต่ได้ใบความรู้ ไม่มีใบงานครับ ช่วยแก้ไขด้วยครับ จะโหลดใบงานให้นักเรียนทำวันนี้ครับ ขอบคุณครับ

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ