แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย จิระศักดิ์ ( jirasak084@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 08.01.21

  ช่อง37-51จอดำดูไม่ได้
  ไม่มีเน็ตบ้านทีวีธรรมดา
  อยากให้ดูช่อง37-51ได้เหมือนเดิม  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้ยุติการออกอากาศทีวีดิจิตอล ช่อง 37-51 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปค่ะ  สามารถติดตามรับชมช่อง DLTV ผ่านช่องทาง  1. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200  2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th  3. แอปพลิเคชันApplication DLTV   4. ยูทูป DLTV1 Channel ถึง DLTV12 Channel

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ


 2. โดย นิวัติ พอใจ ( mbphojainiwat@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 06.01.21

  เนื่องจากปัญหาโรคติดเชื้อโคโรนา ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2564 โรงเรียนจึงดำเนินการด้วยการเรียนการสอนผ่านการเรียนทางไกลในระบบ DLTV แต่ไม่สามารถดำเนินการเปิดสัญญาณให้กับนักเรียนได้ เพราะทางโรงเรียนใช้กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลของ กสทช
  อยากสอบถามว่า ระบบจะสามารถกลับมาใช้ได้หรือไม่  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้ยุติการออกอากาศทีวีดิจิตอล ช่อง 37-51 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปค่ะ  สามารถติดตามรับชมช่อง DLTV ผ่านช่องทาง  1. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200  2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th  3. แอปพลิเคชันApplication DLTV   4. ยูทูป DLTV1 Channel ถึง DLTV12 Channel

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ


 3. โดย กันตวิชญ์ ( kantavit.k@pttplc.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 05.01.21

  ขอให้ออกอากาศผ่านระบบทีวิดิจิตอลครับ
  เนื่องจากที่สถานสงเคราะห์ไม่มีดาวเทียว KU Band  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้ยุติการออกอากาศทีวีดิจิตอล ช่อง 37-51 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปค่ะ  สามารถติดตามรับชมช่อง DLTV ผ่านช่องทาง  1. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200  2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th  3. แอปพลิเคชันApplication DLTV   4. ยูทูป DLTV1 Channel ถึง DLTV12 Channel

                                   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ 


 4. โดย นายนที รักร่วม ( natee.rkm@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 05.01.21

  นักเรียนดูจากโทรทัศน์ที่บ้าน ใช้กล่องดิจิตอล ดูไม่ได้จอดำ วันที่ 5 มค.64  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้ยุติการออกอากาศทีวีดิจิตอล ช่อง 37-51 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปค่ะ  สามารถติดตามรับชมช่อง DLTV ผ่านช่องทาง  1. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200  2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th  3. แอปพลิเคชันApplication DLTV   4. ยูทูป DLTV1 Channel ถึง DLTV12 Channel

                                   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ       


 5. โดย เสาวนีย์ ( join-ss@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 28.12.20

  ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม. ๑ ปรากฏว่าเป็นวิชาสังคมศึกษาค่ะ ค้นหาตรงดาวน์โหลดรายวิชาก็จะเป็นของปีกศ. ๒๕๖๐ ซึ่งไม่ตรงกับการออกอากาศค่ะ ทำให้ไม่สามารถเตรียมกิจกรรมตามได้ค่ะ ช่วยแก้ไขด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ

  ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง DLTV คู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม. ๑ อยู่ในรายวิชาสังคมศึกษา ซึ่งรายวิชาสังคมศึกษาเป็นไฟล์ตัวเดียวกันเริ่มตั้งแต่หน้าที่ 520 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14-YNmhzw3veYJdEIOrbHAMBGnLPS0VTL