ติดต่อเรา

 

logo dlf

สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งอยู่เลขที่ 319 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02 282 6734 โทรสาร 02 282 6735 E-mail : info@dltv.ac.th

 

logo dltv

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ซ.หัวหิน35 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ 03 251 5457-8 โทรสาร 03 251 5951

E-mail : dltv@dltv.ac.th, web@dltv.ac.th