ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 (ทุกวิชาค่ะ)

Posted by took | 18 ม.ค. 62
4,109 views

ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 (ทุกวิชาค่ะ)

106 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

 1. methaporn | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 2562 ชั้นประถมศึกษา 5 ทุกวิชา ส่งมาที่ may.bannon01@gmail'com
 2. nokkontong | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 2562 ชั้นประถมศึกษา 1-4 ทุกวิชา ส่งมาที่ jauwan35917@gmail'com
 3. saowanee | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 วิชาภาษาอังกฤษค่ะ ส่งมาที่ saowanee3154@gmail.com
 4. ครูอ้อ | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ทุกวิชาค่ะ ส่งมาที่ aor.nutjinda@gmail.com
 5. Kru Jen | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกวิชา ส่งมาที่ sawitree58474@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 6. ออย | 18.02.63
  ขอความ่อนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที ๑-๖ ทุกวิชา ส่งมาที่ gosira_zaza@hotmail.com ขอบคุณคะ
 7. nong | 18.02.63
  ขอความ่อนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที ๑-๖ ทุกวิชา ส่งมาที่ teeravut_nong@hotmail.com ขอบคุณครับ
 8. kanok | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกรายวิชา ส่งมาที่ m.nittaya@outlook.com ขอบคุณค่ะ
 9. นางประดับศรี สีหาวงศ์ | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกรายวิชา ส่งมาที่ Krutim05@gmail.com ขอบพระคุณค่ะ
 10. Jakkrawuth | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกรายวิชา ส่งมาที่ Sangwan_2537@hotmailcom ขอบพระคุณครับ
 11. chanida | 18.02.63
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.4-ม.3 (วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ)
  • chanida | 18.02.63
   progres.pao@gmail.com
 12. sujinda | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกรายวิชา ส่งมาที่ kaew_asa@hotmail.co.th ขอบพระคุณครับ
 13. chaysari38@gmail.com | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกรายวิชา ส่งมาที่ chaysari38@gmail.com ขอบพระคุณครับ
 14. nava | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกรายวิชา ส่งมาที่ na23va1980@gmail.com ขอบพระคุณค่ะ
 15. รัชฎากร วาพิไหว | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทุกรายวิชา ส่งมาที่ kaew4361@gmail.com ขอบพระคุณค่ะ
 16. รัชฎากร วาพิไหว | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทุกรายวิชา ขอบพระคุณค่ะ
 17. chairat | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ทุกรายวิชา ชั้น ป.1-6 ทุกวิชา ส่งมาท่ี chairatlk2016@gmail.com ขอบคุณครับ
 18. Wilaiporn Dangla-un | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ทุกรายวิชา ชั้น ป.1-6 ทุกวิชา ส่งมาท่ี chunto@hotmail.co.th ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
 19. keawnulsi@yahoo.com | 18.02.63
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ทุกรายวิชาของชั้น ป.3 และ ป.4 ส่งมาที่ keawnulsi@yahoo.com ด้วยค่ะ ขอบคุณล่งหน้าค่ะ
 20. Jakkrawuth | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1-2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ส่งมาที่ Sangwan_2537@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าคับ
 21. oly-pat@hotmail.co.th | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1-2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ส่งมาที่ oly-pat@hotmail.co.th ขอบคุณล่วงหน้าคับ
 22. Farik Suksanga | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1-2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ส่งมาที่ farik999suksanga@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าคับ
 23. kamoncha_p | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ทางdltv ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.1-6 ทุกวิชาค่ะ kmcn.pick@gmail.com
 24. pantipa393@gmail.com | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.1-6 ทุกวิชาค่ะ pantipa393@gmail.com
 25. pantipa393@gmail.com | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรุณาส่งมาที่ pantipa393@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 26. Nammon | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กรุณาส่งมาที่ kiikeeza@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 27. ืnussara | 18.02.63
  อความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่1- 2 กรุณาส่งมาที่ nongpooh002@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 28. nootchanach phaicamnam | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กรุณาส่งมาที่ nootchanach2557@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 29. nootchanach phaicamnam | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 30. ปรีชา | 18.02.63
  ขอข้อสอบปลายปีภาคเรียนที่2/2562ป2.ทุกวิชาพร้อมเฉลยPreecha5322@gamil.com
 31. Tananpachr pongta | 18.02.63
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่2/2562 ป1-ุ6 ทุกวิชาพร้อมเฉลยค่ะ pongta2531@gmail.com
 32. kewalee | 18.02.63
  รบกวนขอข้อสอบภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของประถมศึกษาปีที่ ๒ ทุกวิชามาที่ kewalee16664@hotmail.co.th ค่ะ
 33. penpisut | 18.02.63
  อยากทราบว่า ข้อสอบปลายภาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีไหมคะ
 34. นางสาว | 18.02.63
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1 ส่ง cctbk@hotamil.com
 35. suiai | 18.02.63
  ขอข้อสอบปลายปี ชั้น ป.2 ทุกวิชาค่ะ ส่ง sumobile4785@gmail.com
 36. suiai | 18.02.63
  ขอข้อสอบปลายปี ชั้น ป.2 ทุกวิชาค่ะ
 37. jureeporn | 18.02.63
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชาค่ะส่ง jureepon2010@hotmail.com. ขอบคุณมากค่ะ
 38. visarakron | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่2/2562 ระดับชั้น ป.1-6 ทุกวิชาพร้อมเฉลยค่ะ dayta0101@hotmail.com
 39. KruNida | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่2/2562 ระดับชั้น ป.1-6 ทุกวิชาพร้อมเฉลยค่ะ chaiyarin145@gmail.com
 40. นาย | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.1-6 ทุกวิชาด้วยค่ะ banpon@loei1.go.th
 41. miwww | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.4-6 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งมาที่ mamiw16@gmail.com
 42. ครูนิว | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.4-6 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งมาที่ pardaeng_nn@hotmail.com
 43. somphob | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบคริตศาสตร์ และหลักภาษาไทย ปลายภาคของชั้น ป2 ส่งมาที่ somphob_J@hotmail.comครับ ขอบพระคุณยิ่ง
 44. นาง | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.2-3 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งมาที่ teab.jp@gmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
 45. kruyupikoe | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.1-6 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งมาที่ kruyupikoe999@gmail.com
 46. อลงกรณ์ | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.1-6 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งมาที่ mindcandleka@gmail.com
 47. nutchaya | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.5 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งมาที่ nutchaya.645@gmail.com
 48. rungniran | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกวิชา ในระดับชั้น ป.6 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ rungniran9.12@gmail.com
 49. นายมาหะมะสุกรี ดอกอ | 18.02.63
  suker.krums@gmail.com
 50. Wasana | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกวิชา ในระดับชั้น ป.2 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ aezenitha@gmail.com
 51. ทัช | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกวิชา ในระดับชั้น ป.5 ด้วยครับ ส่งมาที veangngam@gmail.com
 52. อนุบาลขุนตาล | 18.02.63
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ chandettorng@gmail.com
 53. kruduabua | 18.02.63
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ kruduabua@gmail.com
 54. Kru.Earth | 18.02.63
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ด้วยครับ ส่งมาที่ atikan@tathong.ac.th
 55. Lorpakorn | 18.02.63
  eyenilaeyenila@ail.com
  • Lorpakorn | 18.02.63
   ขอข้อสอบป.4,ป.5 ทุกวิชาส่งทางอีเมลย์นี้ครับ
 56. rung | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกวิชา ในระดับชั้น ป.5 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ rungdaw1802@gmail.com //ขอบคุณค่ะ
 57. viroj | 18.02.63
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกวิชา ในระดับชั้น ป.1-6 ด้วยค่ะ ส่งมาที่viroj4595@gmail.com
 58. pairry | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.5 ทุกวิชาค่ะ
 59. ดา | 18.02.62
  ขอข้อสอบทุกวิชาของ ป4 ค่ะ
 60. ดา | 18.02.62
  ขอข้อสอยปลายภาคเรียนที่1/2562 วิชาสังคมและประวัติ ป4 และ ป5ด้วยค่ะ
 61. นางสาว | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาค เทอม2 ชั้น ป.5 ป.6 ทุกวิชาค่ะ poppykn92@gmail.com
 62. lindarose2506@gmail.com | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 (ทุกวิชาค่ะ)
 63. ครูนิว | 18.02.62
  ขอขอ้อสอบปลายภาค ป.๑-ป.๖ ส่งตามนี้เลยครับ ขอบคุณมากๆครับ NinewKtz@gmail'com
  • KruTook | 18.02.62
   ขอข้อสอบภาษาอังกฤษป.1- 6 ค่ะ
 64. ครูนิว | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาคป.๓กับป๖ ครับ
 65. khaun | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลาายภาคเรียนที่ ๅ ทุกชั้น ทุกสาระค่ะ
 66. naphatun2506@gmail.com | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.5-ป.6 (ทุกวิชาค่ะ)
 67. naphatun2506@gmail.com | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 (ทุกวิชาค่ะ)
 68. sp_507@hotmail.com | 18.02.62
  ขอป.3ค่ะขอโทษด้วย
 69. sp_507@hotmail.com | 18.02.62
  ข้อสสอบปลายภาคเรียนที่1 ทุกวิชา
 70. koi | 18.02.62
  ข้อสอบสอบคณิตศาสตร์ปลายภาค ป.4 ค่ะ
 71. สำเนียง | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ทุกวิชาค่ะ ส่งมาที่ nang3009@windowslive.com ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 72. ทัช | 18.02.62
  รบกวนทางโรงเรียนด้วยนะคะ ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ทุกวิชา ส่งมาที่ veangngam@gmail.com ด้วยคะ ขอบพระคุณนะคะ
 73. wanna rangpodok | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบ ป2 (ทุกวิชาคะ) wanna240736@gmail.com
 74. Murnee Tahe | 18.02.62
  ขอข้อสอบภาษาอังกฤษทุกชั้นคะ
 75. กุสุมา หงษ์บินมา | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบ ป1และ ป2 (ทุกวิชา)
 76. Kru_pom | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ทุกวิชาด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ jiranun.soodsaen@gmail.com
 77. jirapa | 18.02.62
  ขอแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของชั้นประถมศศึกษาปีที่ 4 ทุกกลุ่มสาระด้วยค่ะ
  • jirapa | 18.02.62
   กรุณาส่งมาที่ jirapajeenpreecha@gmail.com นะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
 78. kan | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกวิชา ในระดับชั้น ป.1-6 ด้วยค่ะ ส่งมาที่meemukmeemuk@gmail.com
 79. may | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลาคเรียนที่ 1 ทุกวิชา ในระดับชั้น ป.1-6 ด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ mayme_sexy@hotmail.com ขอบคุณมากๆค่ะ
 80. phorntip | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกวิชา ในระดับชั้น ป.1-6 ด้วยค่ะ ส่งมาที่Phorntip199112@gmail.com
 81. raktherkhangdeaw@gmail.com | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกวิชา ในระดับชั้น ป.1-6 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ raktherkhangdeaw@gmail.com
 82. Bew | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชาในระดับชั้น ป.5-6 ส่งไปที่ mayukachot2436bew@gmail.comขอบคุณมากค่ะ
 83. nedchanika | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชาในระดับชั้น ป.4 - 6 ส่งไปที่ nedchanika_kookkik@hotmail.comขอบคุณมากค่ะ
 84. ปู | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชาในระดับชั้น ป.4 - 6 ส่งไปที่ ree_chock_poo@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 85. tongyod3@gmail.com | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชาในระดับชั้น ป.4 - 6 ส่งไปที่ Tongyod3@gmail.com ขอบคุณมากครับ
 86. BigTiger | 18.02.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชาในระดับชั้น ป.4 - 6 ส่งมาที่ rattanadara.cr@gmail.com ขอบคุณมากๆครับ
 87. ภัณฑิราพร พรแสน | 18.02.62
  ขอข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชาในระดับชั้น ป.4 - 6 ส่งมาที่ meaw_9630@hotmail.com ขอบคุณมากๆค่ะ
 88. wutdk | 18.02.62
  ขอข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๑ วิชาวิทยาศาสตร์,วิทยาการคำนวน.สุขศึกษา,การงานอาชีพ,ศิลปะ, ชั้น ป.๑-๖ ส่งที่ Kirillazarov7@gmail.com ขอบคุณมากๆครับ
 89. wutdk | 18.02.62
  ขอข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๑-๖ ส่งที่ Kirillazarov7@gmail.com ขอบคุณมากๆครับ
 90. kaipanne23@gmail.com | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2-ป.6 ส่งมาที่ kaipanne23@gmail.com ขอบคุณมาๆค่ะ
 91. kobkul | 18.02.62
  ของข้อสอบปลายภาคเรียนภาคเรียนที่1วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 และข้อปลายภาคเรียนที่1ทุกวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งมาที่ kobkul1605@gmail.com
 92. meenee | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งมาที่ rusmeenee68@gmail.com
 93. sam | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ป.4 ทุกวิชาด้วยครับ
 94. saijaijee25@gmail.com | 18.02.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ทุกวิชาค่ะ ส่งที่ saijai251623@gmail.com
 95. Kanjana Phanthawawong | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.3-ป.4 (ทุกวิชาค่ะ) ส่งมาที่ gps-555-@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
 96. นาย | 18.02.62
  รบกวนทางโรงเรียนด้วยนะครับ ขอข้อสอบปลายภาค ป.4-ป.6 ทุกวิชา ส่งมาที่ arm554143219@gmail.com ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ
 97. khwanchai kumwongsa | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป.1-ป.6 ทุกวันชาด้วยครับ lส่งมาที่ kumwongsa_banany@hotmail.com
 98. Chidapa | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภสคหน่อยค่ะ badromancece@hootmail.com
 99. นาย | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ทุกวิชา ครับ weeraduke@hotmail.com
 100. นาง | 18.02.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ทุกวิชา ด้วยค่ะ ส่งมาที่ sangurai039@gmail.com ขอบพระคุณค่ะ
 101. oil | 18.02.62
  รบกวนทางโรงเรียนด้วยนะคะ ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ทุกวิชา ส่งมาที่ nilubonoil@gmail.com ด้วยคะ ขอบพระคุณนะคะ
 102. pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 18.02.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ทุกวิชาค่ะ ขอบคุณค่ะ ส่งที่ pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th