อยากทราบเนื้อหาที่นำมาสอน ป.1 ค่ะ

Posted by Pai.edu@hotmail.co.th | 02 ก.ค. 61
1,586 views

ทำไมโครงสร้างกำหนดเวลาเรียน  เนื้อเรื่องที่สอน  วันที่สอน  ไม่ตรงกับทีวีค่ะ  ไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจนหรือคะ  พอดีไม่ชำนาญวิชาการงานอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะ

2 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. krudang | 02.04.61
    อยากให้ลงคู่มือการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยคะ จะได้ดหลดกำหนดการสอนไว้ล่วงหน้า
  2. nuttapong | 02.04.61
    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำช่องทางการติดต่อได้ที่ โรงเรียนวังไกลกังวล ฝ่ายวิชาการ โทร 032-514171 ครับ