อยากได้สื่อการเรียนการสอน/ใบงานในวิชาคอมพิวเตอร์

Posted by ampaporn684@gmail.com | 09 มิ.ย. 61
981 views

อยากให้ลงรายละเอียดที่จะสอนไว้ล่วงหน้า เพราะไม่สามารถเตรียมการสอนตามที่ครูต้นทางสอนได้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ