อยากทราบกำหนดการสอนของวิชาสังคมศึกษาฯ และใบงาน

Posted by wilaifo@gmail.com | 02 พ.ค. 61
3,326 views

ขอเสนอให้DLTVส่งกำหนดการสอนเป็นเล่ม พร้อมใบงานดังเช่นปีการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจาก โณงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรในการจัดการชั้นเรียน อีกทั้งงบประมาณในการดำเนินการจัดพิมพ์ไม่เพียงพอ จึงขอให้DLTVส่งกำหนดการสอน หน่วยการสอนเป็นเล่มมาให้โรงเรียนปลายทาง

ใบงานในการจัดกิจกรรม หาไม่สามารถดาวโหลดได้ในเว็บไซท?นี้ จะสามารถหาได้จากกลุ่มช่องทางได้ LINE หรือ กลุ่ม Facebook กรุณาแจ้ง

9 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

 1. บุญโช | 02.04.61
  ต้องการดูรายการย้อนหลังครับ หาไม่เจอ
 2. สุนีย์ | 02.04.61
  อยากได้ข้อสอบปลายภาคเรียนได้ท่ีไหน
 3. payom-19082502@hotmail.com | 02.04.61
  ดูวิชาประวัติศาสตร์ย้อนหลังได้อย่างไรหาไม่เจอ
 4. Pai.edu@hotmail.co.th | 02.04.61
  อยากให้มีการอัพข้อมูลวีดีโอการสอนล่วงหน้าวิชาสังคมนักเรียนชั้น ป.1 อย่าางน้อย 1 -2 วัน และเนื้อหาการสอนด้วยค่ะ
 5. sasida555@gmail.com | 02.04.61
  เข้าดูย้อนหลังปีการศึกษาที่ผ่า่นๆมาไม่ได้ค่ะและระดับมัธยมยศึกษาตอนต้นยังเข้าดูย้อนหลังไม่ได้ค่ะทำอย่างไรค่ะขอความกรุณาบอกวิธีด้วยค่ะ
 6. jedwalee1127@gmail.com | 02.04.61
  https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phr เข้าไม่ได้ค่ะ
 7. aekkaphat.p@gmail.com | 02.04.61
  แล้วสำหรับวิชาประวัคิศาสตร์ล่ะครับ จะไปหาใบงานได้จากที่ไหน
  • admin-soc | 02.04.61
   หนังสือและสื่อที่ใช้ของต้นทางใน ปีการศึกษา 2561 ใช้สื่อการสอน/แผนการสอน/โครงสร้าง/และอื่นตาม สื่อ 60 พรรษาค่ะ ตามลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-1
 8. admin-soc | 02.04.61
  1. ทางมูลนิธิกำลังดำเนินจัดทำเล่ม ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะ 2. ตอนนี้คุณครูสามารถเข้าไปใช้สื่อการสอน/แผนการสอน/โครงสร้างแลอื่นๆตาม สื่อ 60 พรรษา คะ โดยคุณครูสามารถเข้าตามลิงค์นี้ได้เลยคะ https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phr