ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 68
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม และ ครูธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูสวรรยา อุตรพรม และ ครูธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Leisure Time (Rerun)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Health & Wellness (Rerun)
เรื่อง 6.1 Health & Wellness
  How to Take Care of Yourself (1) 18 ต.ค.66
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Entertainment (Rerun)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Science and Technology (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ