ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ดนตรี ม.3

ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะเด่นของดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิวัฒนาการดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดนตรีบูรณาการ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ