ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ

ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างผลงานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิวัฒนาการทางศิลปะ
เรื่อง 3.1 ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ
1
  ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ วันที่ 5 ก.พ. 64
เรื่อง 3.2 วิเคราะห์อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะไทย
1
  วิเคราะห์อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะไทย วันที่ 19 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายในปัจจุบัน
1
  อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายในปัจจุบัน วันที่ 5 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
1
  อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ วันที่ 12 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน
1
  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน วันที่ 19 มี.ค. 64
เรื่อง 3.6 สิ่งแวดล้อมกับลายไทย
1
  สิ่งแวดล้อมกับลายไทย วันที่ 26 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 พื้นฐานศิลปะลายไทย
1
  พื้นฐานศิลปะลายไทย วันที่ 2 เม.ย. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การออกแบบกรอบจากลวดลายไทย
1
  การออกแบบกรอบจากลวดลายไทย วันที่ 9 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ