ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ

ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. ออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
เรื่อง 1.1 มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
1
  มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 3 ก.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 องค์ประกอบศิลป์
1
  องค์ประกอบศิลป์ 10 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การวาดภาพ 3D
1
  การวาดภาพ 3D "My hand in 3D" 17 ก.ค. 63
2
  การวาดภาพ 3D "My heart in 3D" 24 ก.ค. 63
เรื่อง 1.4 การแรเงาสร้างภาพลวงตา
1
  การแรเงาสร้างภาพลวงตา 31 ก.ค. 63
เรื่อง 1.5 วาดเส้นสร้างภาพลวงตา
1
  วาดเส้นสร้างภาพลวงตา 7 ส.ค. 63
เรื่อง 1.6 สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
1
  สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (1) 14 ส.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. สร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
เรื่อง 2.1 เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
1
  เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 21 ส.ค.63
เรื่อง 2.2 เรียนรู้หลักการใช้สีน้ำ
1
  เรียนรู้หลักการใช้สีน้ำ 28 ส.ค. 63
เรื่อง 2.3 เทคนิคสีน้ำหรรษา
1
  เทคนิคสีน้ำหรรษา 11 ก.ย. 63
เรื่อง 2.4 ภาพตัวอย่างสีน้ำ
1
  ภาพตัวอย่างสีน้ำ 18 ก.ย. 63
เรื่อง 2.5 กุหลาบแสนสวย
1
  กุหลาบแสนสวย 25 ก.ย. 63
เรื่อง 2.6 สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้
1
  สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้ 2 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 สีน้ำสร้างสรรค์
1
  สีน้ำสร้างสรรค์ 9 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. เรียนรู้ศิลปะไทยใส่ใจอาชีพศิลปิน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ