ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ

ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. ออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
เรื่อง 1.1 มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
1
  มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 22 พ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 องค์ประกอบศิลป์
1
  องค์ประกอบศิลป์ 29 พ.ค. 63
เรื่อง 1.3 การวาดภาพ 3D
1
  การวาดภาพ 3D "My hand in 3D" 5 มิ.ย. 63
2
  การวาดภาพ 3D "My heart in 3D" 12 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.4 การแรเงาสร้างภาพลวงตา
1
  การแรเงาสร้างภาพลวงตา 19 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.5 วาดเส้นสร้างภาพลวงตา
1
  วาดเส้นสร้างภาพลวงตา 26 มิ.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. สร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
เรื่อง 2.1 เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
1
  เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 10 ก.ค. 63
เรื่อง 2.2 เรียนรู้หลักการใช้สีน้ำ
1
  เรียนรู้หลักการใช้สีน้ำ 17 ก.ค. 63
เรื่อง 2.3 เทคนิคสีน้ำหรรษา
1
  เทคนิคสีน้ำหรรษา 24 ก.ค. 63
เรื่อง 2.4 ภาพตัวอย่างสีน้ำ
1
  ภาพตัวอย่างสีน้ำ 7 ส.ค. 63
เรื่อง 2.5 กุหลาบแสนสวย
1
  กุหลาบแสนสวย 14 ส.ค. 63
เรื่อง 2.6 สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้
1
  สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้ 21 ส.ค. 63
เรื่อง 2.7 สีน้ำสร้างสรรค์
1
  สีน้ำสร้างสรรค์ 28 ส.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. เรียนรู้ศิลปะไทยใส่ใจอาชีพศิลปิน
เรื่อง 3.1 สืบสานศิลปะไทย
1
  สืบสานศิลปะไทย (1) 4 ก.ย. 63
2
  สืบสานศิลปะไทย (2) 11 ก.ย. 63
เรื่อง 3.2 นิทรรศการ "ต้นกล้าศิลปิน"
1
  นิทรรศการ "ต้นกล้าศิลปิน" (2) 18 ก.ย. 63
เรื่อง 3.3 แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
1
  แฟ้มสะสมผลงานและอาชีพในงานทัศนศิลป์ 25 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ