ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์

ครูเจนจิรา โคตรวงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรู้ดิจิทัล
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประมวลผลข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชัน
เรื่อง 3.1 ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
1
  ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 5 ม.ค. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
1
  องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 12 ม.ค. 2564 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 การนำไอโอทีไปใช้
1
  การนำไอโอทีไปใช้ 12 ม.ค. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การเขียนโปรแกรมเกม
1
  การเขียนโปรแกรมเกม (1) 19 ม.ค. 2564 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  การเขียนโปรแกรมเกม (2) 19 ม.ค. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูล
1
  การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูล 26 ม.ค. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 การสร้างแอปพลิเคชัน
1
  การสร้างแอปพลิเคชัน (1) 26 ม.ค. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การสร้างแอปพลิเคชัน (2) 2 ก.พ. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 การนำเสนอแอปพลิเคชัน
1
  การนำเสนอแอปพลิเคชัน 2 ก.พ. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์เทคโนโลยี
เรื่อง 5.1 หลักการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์อย่างไร
1
  หลักการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์อย่างไร 16 ก.พ. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 นำเสนอปัญหา
1
  นำเสนอปัญหา 16 ก.พ. 2564
เรื่อง 5.3 การเลือกปัญหา
1
  การเลือกปัญหา 23 ก.พ. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 การรวบรวมข้อมูล
1
  การรวบรวมข้อมูล 23 ก.พ. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 การคัดเลือกแนวคิด
1
  การคัดเลือกแนวคิด 2 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 การออกแบบผลงาน
1
  การออกแบบผลงาน (1) 2 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การออกแบบผลงาน (2) 9 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 การนำเสนอผลการออกแบบ, การวางแผนสร้างผลงาน
1
  การนำเสนอผลการออกแบบ, การวางแผนสร้างผลงาน 9 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 สร้างสรรค์ผลงาน
1
  สร้างสรรค์ผลงาน (1) 16 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  สร้างสรรค์ผลงาน (2) 16 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  สร้างสรรค์ผลงาน (3) 23 มี.ค. 2564
4
  สร้างสรรค์ผลงาน (4) 23 มี.ค. 2564
เรื่อง 5.9 การทดสอบและประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลงาน
1
  การทดสอบและประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลงาน 30 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.10 นำเสนอผลงาน 1,2
1
  นำเสนอผลงาน 1,2 30 มี.ค. 2564

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ