ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 111
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
เรื่อง 1.1 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
  วิทยาศาสตร์กับชีวิต 1 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.2 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์
  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์ 1 มิ.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง 2.1 โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
  โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน 4 มิ.ย. 64 (มีรหัสภาพ)
เรื่อง 2.2 การค้นพบของเมนเดล
  การค้นพบของเมนเดล 8 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.3 จีโนไทป์และฟีโนไทป์
  จีโนไทป์และฟีโนไทป์ 8 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.4 การแบ่งเซลล์
  การแบ่งเซลล์ 11 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.5 โรคทางพันธุกรรม
  โรคทางพันธุกรรม 15 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.6 สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 15 มิ.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่นและแสง
เรื่อง 3.1 คลื่นกล
  คลื่นกล 17 มิ.ย. 64
เรื่อง 3.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 17 ส.ค. 64
เรื่อง 3.3 กฎการสะท้อนของแสง
  กฎการสะท้อนของแสง 20 ส.ค. 64
เรื่อง 3.4 ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ
  ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ 24 ส.ค. 64
เรื่อง 3.5 แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งและภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง
  แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งและภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง 24 ส.ค. 64
เรื่อง 3.6 การหักเหของแสง
  การหักเหของแสง 27 ส.ค. 64
เรื่อง 3.7 การสะท้อนกลับหมดของแสง
  การสะท้อนกลับหมดของแสง 31 ส.ค. 64
เรื่อง 3.8 การกระจายของแสง
  การกระจายของแสง 31 ส.ค. 64
เรื่อง 3.9 เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์
  เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์ 3 ก.ย. 64
เรื่อง 3.10 ความสว่าง
  ความสว่าง 7 ก.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
เรื่อง 4.1 แรงโน้มถ่วงกับการโคจร
  แรงโน้มถ่วงกับการโคจร 13 ก.ค. 64
เรื่อง 4.2 ฤดูของโลก
  ฤดูของโลก 13 ก.ค. 64
เรื่อง 4.3 การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
  การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า 16 ก.ค. 64
เรื่อง 4.4 ข้างขึ้น ข้างแรม
  ข้างขึ้น ข้างแรม 20 ก.ค. 64
เรื่อง 4.5 น้ำขึ้น น้ำลง
  น้ำขึ้น น้ำลง 20 ก.ค. 64
เรื่อง 4.6 เทคโนโลยีอวกาศ
  เทคโนโลยีอวกาศ 23 ก.ค. 64
เรื่อง 4.7 โครงการสำรวจอวกาศ
  โครงการสำรวจอวกาศ 27 ก.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
เรื่อง 5.1 วิทยาศาสตร์กับชีวิต (Rerun)
  วิทยาศาสตร์กับชีวิต (Rerun) 27 ก.ค. 64
เรื่อง 5.2 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์ (Rerun)
  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์ (Rerun) 30 ก.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง 6.1 โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน (Rerun)
  โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน (Rerun) 3 ส.ค. 64 (มีรหัสภาพ)
เรื่อง 6.2 การค้นพบของเมนเดล (Rerun)
  การค้นพบ ของเมนเดล (Rerun) 3 ส.ค. 64
เรื่อง 6.3 จีโนไทป์และ ฟีโนไทป์ (Rerun)
  จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ (Rerun) 6 ส.ค. 64
เรื่อง 6.4 การแบ่งเซลล์ (Rerun)
  การแบ่งเซลล์ (Rerun) 10 ส.ค. 64
เรื่อง 6.5 โรคทางพันธุกรรม (Rerun)
  โรคทางพันธุกรรม (Rerun) 10 ส.ค. 64
เรื่อง 6.6 สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Rerun)
  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Rerun) 13 ส.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่นและแสง
เรื่อง 7.1 คลื่นกล (Rerun)
  คลื่นกล (Rerun) 20 ส.ค. 64
เรื่อง 7.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Rerun)
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Rerun) 24 ส.ค. 64
เรื่อง 7.3 กฎการสะท้อนของแสง (Rerun)
  การสะท้อนของแสง (Rerun) 24 ส.ค. 64
เรื่อง 7.4 ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ (Rerun)
  ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ (Rerun) 27 ส.ค. 64
เรื่อง 7.5 แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งและภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง (Rerun)
  แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งและภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง (Rerun) 31 ส.ค. 64
เรื่อง 7.6 การหักเหของแสง (Rerun)
  การหักเหของแสง (Rerun) 31 ส.ค. 64
เรื่อง 7.7 การสะท้อนกลับหมดของแสง (Rerun)
  การสะท้อนกลับหมดของแสง (Rerun) 3 ก.ย. 64
เรื่อง 7.8 การกระจายของแสง (Rerun)
  การกระจายของแสง (Rerun) 7 ก.ย. 64
เรื่อง 7.9 เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์ (Rerun)
  เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์ (Rerun) 7 ก.ย. 64
เรื่อง 7.10 ความสว่าง (Rerun)
  ความสว่าง (Rerun) 10 ก.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
เรื่อง 8.1 แรงโน้มถ่วงกับการโคจร (Rerun)
  แรงโน้มถ่วงกับการโคจร (Rerun) 7 ก.ย. 64
เรื่อง 8.2 ฤดูของโลก (Rerun)
  ฤดูของโลก (Rerun) 10 ก.ย. 64
เรื่อง 8.3 การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า (Rerun)
  การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า (Rerun) 14 ก.ย. 64
เรื่อง 8.4 ข้างขึ้น ข้างแรม (Rerun)
  ข้างขึ้น ข้างแรม (Rerun) 14 ก.ย. 64
เรื่อง 8.5 น้ำขึ้น น้ำลง (Rerun)
  น้ำขึ้น น้ำลง (Rerun) 17 ก.ย. 64
เรื่อง 8.6 เทคโนโลยีอวกาศ (Rerun)
  เทคโนโลยีอวกาศ (Rerun) 21 ก.ย. 64
เรื่อง 8.7 โครงการสำรวจอวกาศ (Rerun)
  โครงการสำรวจอวกาศ (Rerun) 21 ก.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 9. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
เรื่อง 9.1 วิทยาศาสตร์กับชีวิต (Rerun)
  วิทยาศาสตร์กับชีวิต (Rerun) 28 ก.ย. 64
เรื่อง 9.2 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์ (Rerun)
  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์ (Rerun) 28 ก.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 10. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง 10.1 โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน (Rerun)
  โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน (Rerun) 1 ต.ค. 64 (มีรหัสภาพ)
เรื่อง 10.2 การค้นพบของเมนเดล (Rerun)
  การค้นพบของเมนเดล (Rerun) 5 ต.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ