ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร

ครูรติรส พงษาวดาร
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
เรื่อง 1.1 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
1
  การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ (1) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การหาความเร็วเฉลี่ย
1
  การหาความเร็วเฉลี่ย (1) 22 พ.ค. 63
2
  การหาความเร็วเฉลี่ย (2) 26 พ.ค. 63
เรื่อง 1.3 การคำนวณหาความเร่ง
1
  การคำนวณหาความเร่ง (1) 26 พ.ค. 63
2
  การคำนวณหาความเร่ง (2) 29 พ.ค. 63
เรื่อง 1.4 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1
  การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (1) 2 มิ.ย. 63
2
  การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (2) 2 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.5 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
1
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 5 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 แรงพยุง
1
  แรงพยุง (1) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แรงพยุง (2) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การคำนวณแรงพยุง
1
  การคำนวณแรงพยุง (1) 12 มิ.ย. 63
2
  การคำนวณแรงพยุง (2) 16 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.8 แรงเสียดทาน
1
  แรงเสียดทาน (1) 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แรงเสียดทาน (2) 19 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 ทิศทางของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน
1
  ทิศทางของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 โมเมนต์ของแรง
1
  โมเมนต์ของแรง (1) 23 มิ.ย. 63
2
  โมเมนต์ของแรง (2) 26 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 การคำนวณหาค่าโมเมนต์
1
  การคำนวณหาค่าโมเมนต์ (1) 30 มิ.ย. 63
2
  การคำนวณหาค่าโมเมนต์ (2) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ