ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 99
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง 1.1 แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1
  แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 1 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง 2.1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1
1
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1 3 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2
1
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2 7 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง 3.1 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1 8 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2 14 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 3
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 3 15 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. ความหมายและส่วนประกอบของวงกลม
เรื่อง 4.1 ความหมายและส่วนประกอบของวงกลม
1
  ความหมายและส่วนประกอบของวงกลม 17 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 8. สรุปบทเรียน
เรื่อง 8.1 สรุปบทเรียน
1
  สรุปบทเรียน 21 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 12. โอกาสของเหตุการณ์
หน่วยการเรียนรู้ 14. ความหมายของอัตราส่วนตรีโกณมิติ
หน่วยการเรียนรู้ 15. อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม
หน่วยการเรียนรู้ 17. สรุปบทเรียน
เรื่อง 17.1 สรุปบทเรียน
1
  สรุปบทเรียน 29 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 18. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม ตอนที่ 1
เรื่อง 18.1 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม ตอนที่ 1
1
  มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม ตอนที่ 1 30 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 19. คอร์ดของวงกลม ตอนที่ 1
เรื่อง 19.1 คอร์ดของวงกลม ตอนที่ 1
1
  คอร์ดของวงกลม ตอนที่ 1 1 เม.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 20. เส้นสัมผัสวงกลม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 2,858 2 คณิตศาสตร์
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 2,858 2 คณิตศาสตร์