ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 99
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
หน่วยการเรียนรู้ 2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง 2.1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1 3 ธ.ค. 63 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2 7 ธ.ค. 63 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง 3.1 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1 8 ธ.ค. 63 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2 14 ธ.ค. 63 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 3
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 3 15 ธ.ค. 63 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. ความหมายและส่วนประกอบของวงกลม
หน่วยการเรียนรู้ 5. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
หน่วยการเรียนรู้ 8. สรุปบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ 17. สรุปบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ 18. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม ตอนที่ 1
เรื่อง 18.1 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม ตอนที่ 1
  มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม ตอนที่ 1 1 เม.ย. 64 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 19. คอร์ดของวงกลม ตอนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ 20. เส้นสัมผัสวงกลม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 3,792 2 คณิตศาสตร์
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 3,792 2 คณิตศาสตร์