ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 2 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 9 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 1.3 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
  ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 16 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน
  การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน 23 มิ.ย. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เรื่อง 2.1 การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
  การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 30 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.2 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 7 ก.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ 14 ก.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย 21 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ และโอเชียเนีย
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ และโอเชียเนีย 4 ส.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง) 11 ส.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน) 18 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป
  พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป 25 ส.ค. 64 (มีบัตรคำและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
  พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 1 ก.ย. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก
  อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก 8 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก
  การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก 15 ก.ย. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20
เรื่อง 3.1 สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น
  สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น 22 ก.ย. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
  องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง 29 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ