ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.2

ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์
  ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ วันที่ 7 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์
  เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์
  สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 21 มิ.ย. 64(มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
  ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 28 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.5 นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
  นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 5 ก.ค. 64
เรื่อง 1.6 ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
  ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย วันที่ 12 ก.ค. 64
เรื่อง 1.7 สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
  สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย วันที่ 19 ก.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
  วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม วันที่ 2 ส.ค. 64
เรื่อง 2.2 เรียนรู้และทดลองวัสดุอุปกรณ์ ในงานจิตรกรรม
  เรียนรู้และทดลองวัสดุอุปกรณ์ ในงานจิตรกรรม วันที่ 9 ส.ค. 64
เรื่อง 2.3 อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
  อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม วันที่ 16 ส.ค. 64
เรื่อง 2.4 วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
  วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม วันที่ 23 ส.ค. 64
เรื่อง 2.5 ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
  ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม วันที่ 30 ส.ค. 64
เรื่อง 2.6 งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
  งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา วันที่ 6 ก.ย. 64
เรื่อง 2.7 สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
  สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ วันที่ 13 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.8 อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม (rerun)
  อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม วันที่ 20 ก.ย. 64
เรื่อง 2.9 วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม (rerun)
  วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม วันที่ 27 ก.ย. 64
เรื่อง 2.10 ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม (rerun)
  ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม วันที่ 4 ต.ค. 64
เรื่อง 2.11 งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา (rerun)
  งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา วันที่ 11 ต.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ