ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์
1
  ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ วันที่ 13 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์
1
  เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 20 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์
1
  สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 27 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
1
  ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 3 ส.ค. 63
เรื่อง 1.5 นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
1
  นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 10 ส.ค. 63
เรื่อง 1.6 ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
1
  ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย วันที่ 17 ส.ค. 63
เรื่อง 1.7 สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
1
  สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย วันที่ 24 ส.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ