ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แบบทดสอบ
เรื่อง 3.1 แบบทดสอบ
  ทบทวนบทเรียน 31 ก.ค. 66
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
เรื่อง 5.1 เกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
  เกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 22 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปฏิบัติงานโฆษณาด้วยเทคนิคประติมากรรมกระดาษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นำเสนอผลงานโฆษณาด้วยเทคนิคประติมากรรมกระดาษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แบบทดสอบ (Rerun)
เรื่อง 8.1 แบบทดสอบ
  ทบทวนบทเรียน 30 ต.ค. 66

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ