ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล และ ครูเอกชัย ณ พัทลุง
ครูผู้สอน ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล และ ครูเอกชัย ณ พัทลุง

ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล และ ครูเอกชัย ณ พัทลุง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง 3.1 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
  ทักษะชีวิต 19 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ภัยใกล้ตัว 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทักษะการปฏิเสธ 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทักษะการต่อรอง 9 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ 16 ก.พ. 67 (ใบงาน และใบความรู้)
  ทักษะการเตือน 23 ก.พ. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  พฤติกรรมเสี่ยงและ สถานการณ์เสี่ยง 1 มี.ค. 67
  แนวทางการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 8 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทักษะการตัดสินใจ และแก้ปัญหา 15 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  ทักษะในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ฉุกเฉิน 22 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ