ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 27
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทัศนียภาพพื้นฐานและการทดสอบ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ