ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.1

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
  ปฐมนิเทศ/ระบบประสาท 4 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
  การดูแลระบบประสาท 11 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ระบบต่อมไร้ท่อ 18 มิ.ย.64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
  การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ 25 มิ.ย.64 (มีใบงาน)
  การเจริญเติบโตของตนเอง 2 ก.ค. 64 (มีสื่อวีดิโอ)
  การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 9 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 16 ก.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต 23 ก.ค.64 (มีใบงาน)
  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง 30 ก.ค.64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
๑o
  ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง 6 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๑
  นันทนาการ 13 ส.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
  วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง 20 ส.ค.64 (มีใบงาน)
  พัฒนาการทางเพศ 27 ส.ค.64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการเบี่ยงเบนทางเพศ 3 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการล่วงละเมิดทางเพศ 10 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
  ผลกระทบที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 17 ก.ย.64 (มีสื่อวีดิโอ)
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการป้องกันและหลีกเลี่ยง 1 ต.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
  เรียนรู้ทักษะชีวิตหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 8 ต.ค. 64 (มีสื่อวีดิโอ)
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการใช้ทักษะการปฏิเสธ 15 ต.ค.64 (มีสื่อวีดิโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ