ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี ม.1

ครูเจนจิรา โคตรวงค์
เทคโนโลยี

แผนการสอน เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมน้อย
  การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (1) 27 ก.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
  การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (2) 27 ก.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
  รู้จักและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit (1) 3 ส.ค. 2564 (มีใบความรู้)
  รู้จักและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit (2) 3 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
  รู้จัก Arduino และ Tinkercadและคำสั่งวนรอบ (1) 10 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
  รู้จัก Arduino และ Tinkercadและคำสั่งวนรอบ (2) 10 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
  รู้จักทางเลือก (1) 17 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
  รู้จักทางเลือก (2) 17 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิศวกรน้อย
เรื่อง 5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิศวกรน้อย
  ล้อและเพลา (1) 24 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ล้อและเพลา (2) 24 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
  จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1) 31 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
  จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2) 31 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1) 7 ก.ย. 2564 (มีใบงาน)
  ประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2) 7 ก.ย. 2564 (มีใบงาน)
  ยานยนต์แห่งโลกอนาคต (1) 14 ก.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ยานยนต์แห่งโลกอนาคต (2) 14 ก.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
  จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1) 21 ก.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้) rerun
๑o
  จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2) 21 ก.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้) rerun
๑๑
  ประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1) 28 ก.ย. 2564 (มีใบงาน) rerun
๑๒
  ประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2) 28 ก.ย. 2564 (มีใบงาน) rerun
๑๓
  ยานยนต์แห่งโลกอนาคต (1) 5 ต.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้) rerun
๑๔
  ยานยนต์แห่งโลกอนาคต (2) 5 ต.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้) rerun

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ