ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวรกันต์ รักพงษ์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร

ครูวรกันต์ รักพงษ์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
เรื่อง 1.1 เรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
  รู้จักความหมายของวิทยาศาสตร์ 18 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  มองโลกแบบวิทยาศาสตร์อย่างไร (1) 18 พ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  มองโลกแบบวิทยาศาสตร์อย่างไร (2) 19 พ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (1) 25 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (2) 25 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (3) 26 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (4) 1 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร(5) 1 มิ.ย. 2565
  กิจการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร(1) 2 มิ.ย. 2565
๑o
  กิจการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร(2) 8 มิ.ย. 2565

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ