ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูกมลชนก มีหลาย และครูปัญชิตา สุวรรณชาตรี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก มีหลาย และครูปัญชิตา สุวรรณชาตรี

ครูกมลชนก มีหลาย และครูปัญชิตา สุวรรณชาตรี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พลพรรคอัตราส่วน ชวนสร้างวิถีพอเพียง
เรื่อง 1.1 พลพรรคอัตราส่วน ชวนสร้างวิถีพอเพียง
  ส่วนผสมลงตัว ชัวร์อร่อย (1) 1 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด บัตรภาพ และบัตรคำ)
  ส่วนผสมลงตัว ชัวร์อร่อย (2) 2 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด บัตรภาพ และบัตรคำ)
  ส่วนผสมลงตัว ชัวร์อร่อย (3) 7 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม และบัตรภาพ)
  สะอาดใส ไร้คราบมัน (1) 8 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม และบัตรภาพ)
  สะอาดใส ไร้คราบมัน (2) 9 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด และบัตรภาพ)
  สะอาดใส ไร้คราบมัน (3) 14 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)
  สะอาดใส ไร้คราบมัน (4) 15 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)
  ข้าวนี้ มีค่า (1) 16 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด และบัตรภาพ)
  ข้าวนี้ มีค่า (2) 21 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด และบัตรภาพ)
๑o
  ข้าวนี้ มีค่า (3) 22 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  เงินทอง ต้องรู้ (1) 23 พ.ย. 65 (มีแบบทดสอบ บัตรภาพ และบัตรคำ)
๑๒
  เงินทอง ต้องรู้ (2) 28 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  เงินทอง ต้องรู้ (3) 29 พ.ย. 65 (มีแบบทดสอบ และใบกิจกรรม)
๑๔
  ชานมไข่มุก สุขเสริมรายได้ (1) 30 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)
๑๕
  ชานมไข่มุก สุขเสริมรายได้ (2) 6 ธ.ค.65 (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ