ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 67
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูกมลชนก มีหลาย และครูปัญชิตา สุวรรณชาตรี

ครูกมลชนก มีหลาย และครูปัญชิตา สุวรรณชาตรี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง 1.1 แรกพบจำนวนเต็ม
  รู้จักกันก่อน 20 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  คิดก่อน ค่อยลองทำ (1) 21 พ.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  คิดก่อน ค่อยลองทำ (2) 27 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  คิดก่อน ค่อยลองทำ (3) 28 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  คิดก่อน ค่อยลองทำ (4) 29 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  คิดก่อน ค่อยลองทำ (5) 4 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  คิดก่อน ค่อยลองทำ (6) 5 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  คิดก่อน ค่อยลองทำ (7) 10 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  คิดก่อน ค่อยลองทำ (8) 11 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  คิดก่อน ค่อยลองทำ (9) 12 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  ในนี้มีสมบัติ (1) 17 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  ในนี้มีสมบัติ (2) 18 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  ในนี้มีสมบัติ (3) 19 มิ.ย. 67 (มีกระดานบันไดงู บัตรคำสั่ง1-3 ลูกเต๋าตัวเลข และลูกเต๋าจุด)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
เรื่อง 4.1 เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
  เท่าไม่เท่าได้รู้กัน 6 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เตรียมเครื่องมือให้พร้อม (1) 7 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เตรียมเครื่องมือให้พร้อม (2) 13 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เตรียมเครื่องมือให้พร้อม (3) 14 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เตรียมเครื่องมือให้พร้อม (4) 19 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เตรียมเครื่องมือให้พร้อม (5) 20 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เตรียมเครื่องมือให้พร้อม (6) 21 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เตรียมเครื่องมือให้พร้อม (7) 26 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (1) 27 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑o
  สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (2) 28 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๑
  สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (3) 2 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๒
  สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (4) 3 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๓
  สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (5) 4 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๔
  สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (6) 9 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง 5.1 สมการสู่ชีวิต
  แทนแล้วรู้เลย (1) 10 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  แทนแล้วรู้เลย (2) 11 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  มาลองแทนค่ากัน (1) 16 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  มาลองแทนค่ากัน (2) 17 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม และจิ๊กซอว์ปริศนา)
  หาได้ ง่ายนิดเดียว (1) 18 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  หาได้ ง่ายนิดเดียว (2) 23 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  หาได้ ง่ายนิดเดียว (3) 24 ก.ย. 67 (มีกระดานบิงโก และบัตรสมการบิงโก)
  หาได้ ง่ายนิดเดียว (4) 25 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  หาได้ ง่ายนิดเดียว (5) 30 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  หาได้ ง่ายนิดเดียว (6) 1 ต.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  สถานการณ์นี้ มีคำตอบ (1) 2 ต.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  สถานการณ์นี้ มีคำตอบ (2) 7 ต.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  สถานการณ์นี้ มีคำตอบ (3) 8 ต.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  สถานการณ์นี้ มีคำตอบ (4) 9 ต.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  สถานการณ์นี้ มีคำตอบ (5) 15 ต.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๖
  สถานการณ์นี้ มีคำตอบ (6) 16 ต.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และบัตรสมการ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ