ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ชัยเทพาและครูจงรักษ์ แสนแอ่น

ครูอาทิตย์ ชัยเทพาและครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ย้อนรอยสุโขทัย : การสถาปนาและการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ย้อนรอยสุโขทัย : สภาพสังคมและวัฒนธรรมของสมัยสุโขทัย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ