ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย

ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง 2.1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 19 ก.ค. 64 (มีใบความรู้)
  อิทธิพลของอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 ส.ค. 64
  อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1),(2) 9 ส.ค. 64
  อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1),(2) 16 ส.ค. 64 (Rerun)
  พัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่และสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 23 ส.ค. 64
  พัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่และสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 30 ส.ค. 64 (Rerun)
  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ก.ย. 64
  ความร่วมมือและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 13 ก.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
  ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน 20 ก.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ