ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 69
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูธีรสุต ฉ่ำทรัพย์

ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูธีรสุต ฉ่ำทรัพย์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง 1.1 ระหว่างทางบันทึก
  เสนาะเสียง (1) 16 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เสนาะเสียง (2) 18 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ร้อยเรียงนิราศ 22 พ.ค. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ศิลป์ศาสตร์การประพันธ์ (1) 23 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ศิลป์ศาสตร์การประพันธ์ (2) 25 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สุขสันต์การเดินทาง 29 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (1) 30 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (2) 1 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบบทประพันธ์)
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (3) 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และบทอ่าน)
๑o
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (4) 8 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๑
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (5) 12 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และบทอ่าน)
๑๒
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (6) 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และบทอ่าน)
๑๓
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (7) 15 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๔
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (8) 19 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้ และบัตรกิจกรรม)
๑๕
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (9) 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๖
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (10) 22 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๗
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (11) 26 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๘
  สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (12) 27 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๙
  มุมมองสุนทรีย์ 29 มิ.ย. 665 (มีใบงาน และใบความรู้)
๒o
  บทกวีประทับใจ 3 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๒๑
  บันทึกไว้ระหว่างทาง 4 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๒๒
  เสนอผลงานสร้างสรรค์ 6 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง 2.1 บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
  อ่านคำไพเราะ (1)  10 ก.ค. 66 (มีใบงาน)                                           
  อ่านคำไพเราะ (2) 11 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เสนาะเสียงร้อยกรอง (1) 13 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เสนาะเสียงร้อยกรอง (2) 17 ก.ค. 66 (มีใบความรู้ และบทอ่าน)
  เสนาะเสียงร้อยกรอง (3) 18 ก.ค. 66 (มีใบความรู้ และบทอ่าน)
  ตรองใจความงดงามสื่อสาร (1) 20 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ตรองใจความงดงามสื่อสาร (2) 24 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เล่าขานเรื่องราว 25 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  แพรวพราวทัศนะ (1) 27 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  แพรวพราวทัศนะ (2) 31 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)
๑๑
  วากยะฝึกฝน (1) 3 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  วากยะฝึกฝน (2) 7 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๓
  วากยะฝึกฝน (3) 8 ส.ค. 66 (มีใบงาน และแผนภาพความคิด)
๑๔
  วากยะฝึกฝน (4) 10 ส.ค. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๕
  ค้นหาหนังสือเล่มโปรด (1) 15 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๖
  ค้นหาหนังสือเล่มโปรด (2) 17 ส.ค. 66 (มีใบงาน และแบบทดสอบ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เกลาความคิดด้วยคำคม
เรื่อง 3.1 เกลาความคิดด้วยคำคม
  สำนวนของไทย (1) 21 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สำนวนของไทย (2) 22 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สื่อสารได้ใช้ภาษา 24 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปริศนาชวนพินิจ 28 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สุภาษิตพระร่วง (1) 29 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สุภาษิตพระร่วง (2) 31 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ท่วงที่คำสอน 4 ก.ย. 66 (มีใบความรู้ และบัตรคำ)
  สุนทรวาจา 5 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  เนื้อหาน่าคิด (1) 7 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  เนื้อหาน่าคิด (2) 11 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบสลากสุภาษิต)
๑๑
  เนื้อหาน่าคิด (3) 12 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  พินิจวรรณศิลป์ (1) 14 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๓
  วากยะฝึกฝน 18 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  ยลยินทัศนะ (1) 19 ก.ย. 66
๑๕
  ยลยินทัศนะ (2) 21 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๖
  สรรพสาระสาร 25 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๗
  ส่งผ่านโลกออนไลน์ (1) 26 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๘
  ส่งผ่านโลกออนไลน์ (2) 28 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๙
  ใช้วาจามีมารยาท 2 ต.ค. 66 (มีใบงาน)
๒o
  ปราดเปรื่องเรื่องสาสน์ (1) 3 ต.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๑
  ปราดเปรื่องเรื่องสาส์น (2) 5 ต.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๒๒
  เก่งกาจวิเคราะห์วิจารณ์ 9 ต.ค. 66 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ