ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง และครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง และครูอัญชลี สุวรรณบุตร

ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง และครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ