ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร

ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 2. Around Me
เรื่อง 2.1 Weather & Season & Clothes
1
  Weather & Season & Clothes 8 ม.ค. 64 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 Handicrafts
1
  Handicrafts 13 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 Herbs
1
  Herbs 15 ม.ค. 64
เรื่อง 2.4 My Animals
1
  My Animals 20 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 Wild Animals
1
  Wild Animals 22 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 World Animals
1
  World Animals 27 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 Save Animals
1
  Save Animals 29 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 Plants
1
  Plants 3 ก.พ. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และบัตรภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 Reduce/Reuse/Recycle
1
  Reduce/Reuse/Recycle 5 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 Pollution
1
  Pollution 10 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 Let’s Stop Pollution
1
  Let’s Stop Pollution 17 ก.พ. 64 (มีใบงานและแบบทดสอบประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By naynresh@gmail.com | 28.05.18 | 2,593 0 ภาษาอังกฤษ
 2. Post By tewinnew@gmail.com | 15.05.18 | 2,592 3 ภาษาอังกฤษ
 3. Post By nonny | 11.12.18 | 2,539 1 ภาษาอังกฤษ
 4. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 2,448 2 ภาษาอังกฤษ
 5. Post By nonny | 11.12.18 | 2,446 2 ภาษาอังกฤษ
 6. Post By nonny | 11.12.18 | 2,446 0 ภาษาอังกฤษ
 7. Post By panyakunaton@gmail.com | 22.05.18 | 2,445 2 ภาษาอังกฤษ
 8. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 2,173 0 ภาษาอังกฤษ
 1. Post By nonny | 11.12.18 | 2,446 0 ภาษาอังกฤษ
 2. Post By panyakunaton@gmail.com | 22.05.18 | 2,445 2 ภาษาอังกฤษ
 3. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 2,173 0 ภาษาอังกฤษ