ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง

ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 All About Me

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Mininuii | 06.10.21 | 192 0 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By Mininuii | 06.10.21 | 192 0 ภาษาอังกฤษ