ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง

ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pariwat.saengsen@gmail.com | 09.06.18 | 1,935 0 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By tewinnew@gmail.com | 15.05.18 | 1,598 3 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By naynresh@gmail.com | 28.05.18 | 1,468 0 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By nonny | 11.12.18 | 1,439 1 ภาษาอังกฤษ
  5. Post By nonny | 11.12.18 | 1,113 2 ภาษาอังกฤษ
  6. Post By nonny | 11.12.18 | 1,107 0 ภาษาอังกฤษ
  7. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 747 2 ภาษาอังกฤษ
  8. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 448 0 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 747 2 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 448 0 ภาษาอังกฤษ