ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 23
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์

ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By nthawika@gmail.com | 06.06.18 | 1,006 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By eats53@gmail.com | 15.08.18 | 1,609 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By makngam99@gmail.com | 29.10.18 | 1,043 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By nthawika@gmail.com | 06.06.18 | 1,006 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี