ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 26
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบศิลป์
1
  องค์ประกอบศิลป์ 3 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.2 วิธีการกำหนดระยะในภาพวาด
1
  วิธีการกำหนดระยะในภาพวาด 10 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.3 การสร้างมิติในงานทัศนศิลป์
1
  การสร้างมิติในงานทัศนศิลป์ 17 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.4 พื้นฐานวาดภาพสีน้ำ
1
  พื้นฐานวาดภาพสีน้ำ 24 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.5 จินตนาการสีในภาพวาด
1
  จินตนาการสีในภาพวาด 31 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.6 สีคู่ตรงข้ามในภาพวาด
1
  สีคู่ตรงข้ามในภาพวาด 7 ส.ค. 2563
เรื่อง 1.7 จุดเด่นของสีในภาพวาด
1
  จุดเด่นของสีในภาพวาด 14 ส.ค. 2563
เรื่อง 1.8 ศิลปะการพิมพ์ภาพ
1
  ศิลปะการพิมพ์ภาพ 21 ส.ค. 2563
เรื่อง 1.9 สร้างสรรค์งานปั้น
1
  สร้างสรรค์งานปั้น 28 ส.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นาฏศิลป์)
เรื่อง 2.1 ละครสร้างสรรค์
1
  ละครสร้างสรรค์ 11 ก.ย. 2563
เรื่อง 2.2 ละครสร้างสรรค์
1
  ละครสร้างสรรค์ 18 ก.ย. 2563
เรื่อง 2.3 นาฏยศัพท์
1
  นาฏยศัพท์ 25 ก.ย. 2563
เรื่อง 2.4 นาฏยศัพท์
1
  นาฏยศัพท์ 2 ต.ค. 2563
เรื่อง 2.5 นาฏยศัพท์
1
  นาฏยศัพท์ 9 ต.ค. 2563
เรื่อง 2.6 ภาษาท่านาฏศิลป์
1
  ภาษาท่านาฏศิลป์ 16 ต.ค. 2563
เรื่อง 2.7 ภาษาท่านาฏศิลป์
1
  ภาษาท่านาฏศิลป์ 30 ต.ค. 2563
เรื่อง 2.8 การตีบท
1
  การตีบท 6 พ.ย. 63
เรื่อง 2.9 การตีบท
1
  การตีบท 13 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ