ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์

ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ 3 บันดาลงานศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยที่ 5 เพลิดเพลินเสียงเพลง
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยที่ 6 หลักการนาฏศิลป์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ