ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี

ครูกรรณิกา เพชรศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย 3 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก)
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก) 17 ธ.ค. 63
2
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก) 24 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.3 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้เลือดออก)
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้เลือดออก) 7 ม.ค. 64
2
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้เลือดออก) 14 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์)
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์) 21 ม.ค. 64
2
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์) 28 ม.ค. 64
เรื่อง 1.5 สารเสพติด
1
  สารเสพติด 4 ก.พ. 64
2
  สารเสพติด (2) 11 ก.พ. 64
3
  สารเสพติด (3) 18 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
4
  สารเสพติด (4) 25 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ภัยธรรมชาติ
1
  ภัยธรรมชาติ 4 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ภัยธรรมชาติ (2) 11 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ภัยธรรมชาติ (3) 18 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ภัยธรรมชาติ (4) 25 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 ภัยธรรมชาติ (Rerun)
1
  ภัยธรรมชาติ (3) 1 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ภัยธรรมชาติ (4) 8 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 10,157 14 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 2,258 2 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 10,157 14 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 2,258 2 สุขศึกษาและพลศึกษา