ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี

ครูกรรณิกา เพชรศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 9,094 12 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 1,891 2 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 9,094 12 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 1,891 2 สุขศึกษาและพลศึกษา