ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว

ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By กฤษดา ช่างสาน | 28.11.21 | 185 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By กฤษดา ช่างสาน | 28.11.21 | 185 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม