ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยที่ 10 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
เรื่อง 5.1 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
  ที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทย 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือ 3 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิประเทศภาคกลาง 8 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออก 10 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตก 13 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิประเทศภาคใต้ 15 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 17 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ทรัพยากรธรรมชาติ 1 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑o
  ทรัพยากรธรรมชาติ 2 22 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  ทรัพยากรธรรมชาติ 3 24 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคม 1 27 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคม 2 1 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคม 3 3 มี.ค. 66 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ