ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ

ครูวณิดา ต่วนศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรม
เรื่อง 1.1 หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรม
1
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(1) 7 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม ใบงานและคำถามหลังทำกิจกรรม)
2
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(2) 14 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
3
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(3) 21 ธ.ค. 63 (มีวีดิโอ ใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
4
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(4) 28 ธ.ค.63 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
5
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(5) 4 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงานและคำถามหลังทำกิจกรรม)
6
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(6) 11 ม.ค. 64 (มีวีดิโอ ใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
7
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(7) 18 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงานและคำถามหลังทำกิจกรรม)
8
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(8) 25 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
9
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(9) 1 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
10
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(10) 8 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
11
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(11) 15 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
12
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(12) 22 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
13
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(13) 1 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
14
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(14) 8 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
15
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(15) 15 มี.ค. 64 (มี ใบกิจกรรม ใบงานและคำถามหลังทำกิจกรรมประกอบการสอน)
16
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(16) 22 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงานและคำถามหลังทำกิจกรรม)
17
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(17) 29 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงานและคำถามหลังทำกิจกรรม)
18
  เรื่อง การเขียนโปรแกรม(18) 5 เม.ย. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงาน คำถามหลังกิจกรรมและแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ