ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ และ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ และ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ และ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 สารอาหารกับระบบย่อยอาหาร

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ