ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง 1.1 ทดสอบก่อนเรียน ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร เครื่องมือการเกษตร
1
  ทดสอบก่อนเรียน ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร เครื่องมือการเกษตร 1 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 ดินและปุ๋ย
1
  ดินและปุ๋ย 8 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การขยายพันธุ์พืช
1
  การขยายพันธุ์พืช 15 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.4 ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
1
  ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 22 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.5 การปลูกพืชและการดูแลรักษา
1
  การปลูกพืชและการดูแลรักษา 29 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.6 ประเภทของสัตว์เลี้ยง
1
  ประเภทของสัตว์เลี้ยง 5 ม.ค. 64
เรื่อง 1.7 สัตว์เลี้ยงแสนรัก สัตว์เลี้ยงแสนรู้
1
  สัตว์เลี้ยงแสนรัก สัตว์เลี้ยงแสนรู้ 12 ม.ค. 64
เรื่อง 1.8 การคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์
1
  การคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์ 19 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. สานฝันให้เป็นจริง
เรื่อง 2.1 ความหมายและประเภทของอาชีพ
1
  ความหมายและประเภทของอาชีพ 26 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การเลือกประกอบอาชีพ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
1
  การเลือกประกอบอาชีพ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 2 ก.พ.64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ
1
  ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ 9 ก.พ. 64
เรื่อง 2.4 การร้อยอุบะ
1
  การร้อยอุบะ 16 ก.พ. 64
เรื่อง 2.5 การทำธุรกิจ
1
  การทำธุรกิจ 23 ก.พ. 64
เรื่อง 2.6 บันทึกรายรับ – รายจ่ายส่วนตัว
1
  บันทึกรายรับ – รายจ่ายส่วนตัว 2 มี.ค. 64
เรื่อง 2.7 การจัดเก็บเอกสารการเงิน ทบทวน ทดสอบหลังเรียน
1
  การจัดเก็บเอกสารการเงิน ทบทวน ทดสอบหลังเรียน 9 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 3. ช่างคิดซ่อมแซม (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ