ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารอาหารกับระบบย่อยอาหาร
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 อาหารกับการเลือกรับประทานอาหาร
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 สารอาหาร 2 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ตอนที่ 1) 9 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวัน เรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ตอนที่ 2) 14 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ระบบย่อยอาหาร
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 ระบบย่อยอาหาร 16 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ตอนที่ 1) 21 ก.ค. 2563 (มีหนังสื่อ สื่อประกอบหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ตอนที่ 2) 23 ก.ค. 2563 (มีหนังสือ แบบบันทึกกิจกรรม และเอกสารประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 2,087 3 วิทยาศาสตร์
 2. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 1,669 1 วิทยาศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,584 0 วิทยาศาสตร์
 4. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 1,353 1 วิทยาศาสตร์
 5. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 1,066 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By sripai | 06.08.19 | 313 0 วิทยาศาสตร์
 1. Post By sripai | 06.08.19 | 25,030 1 วิทยาศาสตร์
 2. Post By tum.sod@hotmail.com | 04.08.18 | 3,057 2 วิทยาศาสตร์
 3. Post By rachaneewan2523@gmail.com | 02.07.18 | 2,091 5 วิทยาศาสตร์
 4. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 2,087 3 วิทยาศาสตร์
 5. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 1,669 1 วิทยาศาสตร์
 6. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,584 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 1,353 1 วิทยาศาสตร์
 8. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 1,066 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By sripai | 06.08.19 | 313 0 วิทยาศาสตร์