ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 98
แผนการสอน ครูภาชินี มากพันธ์
ครูผู้สอน ครูภาชินี มากพันธ์

ครูภาชินี มากพันธ์
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก ลบ คูณ หาร
1
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น 18 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
2
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนและเต็มล้าน 20 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
3
  การนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ ไปใช้ 21 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
4
  สมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณ 22 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
5
  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ 25 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
6
  การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ 27 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
7
  โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีหลายหลัก 28 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
8
  โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่มีหลายหลัก 29 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
9
  โจทย์ปัญหาการคูณ 1 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
10
  โจทย์ปัญหาการหาร 4 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
11
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 5 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
12
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 8 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
13
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 10 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
14
  จำนวนเฉพาะ 11 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
15
  ตัวประกอบเฉพาะ 12 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
16
  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ 15 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
17
  1. ตัวหารร่วม หรือตัวประกอบร่วม 2. ตัวหารร่วมมาก 17 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
18
  1. ตัวหารร่วม 2. การหา ห.ร.ม. 18 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
19
  การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 19 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
20
  การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร 22 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
21
  1. ตัวคูณร่วม 2. การหา ค.ร.น. 24 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
22
  1. ตัวคูณร่วมน้อย 2. การหา ค.ร.น. 25 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
23
  การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ 26 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
24
  การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร 29 มิ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 2,547 4 คณิตศาสตร์
 2. Post By GUEST | 02.11.18 | 2,288 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By GUEST | 02.11.18 | 1,711 1 คณิตศาสตร์
 4. Post By นางสาว | 02.11.18 | 1,701 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 1,183 1 คณิตศาสตร์
 1. Post By naynresh@gmail.com | 17.05.18 | 3,302 8 คณิตศาสตร์
 2. Post By ekkasuks@gmail.com | 18.05.18 | 2,548 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 2,547 4 คณิตศาสตร์
 4. Post By GUEST | 02.11.18 | 2,288 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By GUEST | 02.11.18 | 1,711 1 คณิตศาสตร์
 6. Post By นางสาว | 02.11.18 | 1,701 0 คณิตศาสตร์
 7. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 1,183 1 คณิตศาสตร์