ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง

ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ