ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 97
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์

ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
1
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์(1) 13 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์(2) 17 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์(3) 18 ส.ค. 63
4
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย(1) 19 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย(2) 20 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย(3) 24 ส.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
7
  คำกริยา คำวิเศษณ์ (1) 25 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
8
  คำกริยา คำวิเศษณ์ (2) 26 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
9
  เขียนบันทึก พูดรายงาน (1) 27 ส.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
10
  เขียนบันทึก พูดรายงาน (2) 31 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
1
  อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย(1) 1 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย 2 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
3
  คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย 3 ก.ย. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย 8 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  เรียนรู้การเขียนจดหมาย 9 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  เรียนรู้การเขียนจดหมาย 10 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  ใส่ใจการกรอกรายการ 14 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
8
  ใส่ใจการกรอกรายการ 15 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่ 16 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
10
  เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่ 17 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง 6.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน
1
  เรียนรู้คำพ้องรูป 7 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้คำพ้องรูป 8 ต.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
3
  บทสรุปคำพ้องเสียง 12 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  บทสรุปคำพ้องเสียง 14 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  เรียงร้อยด้วยแผนภาพ 15 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  เรียงร้อยด้วยแผนภาพ 19 ต.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
7
  ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน 20 ต.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
8
  ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน 21 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  สร้างจินตนาการด้วยการเขียน 22 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  สร้างจินตนาการด้วยการเขียน 26 ต.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สำนวน คำขวัญ คำคม
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความย่อตามคิด

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By nhkbr4@gmail.com | 15.05.18 | 24,878 76 ภาษาไทย
  2. Post By ouk | 12.11.18 | 3,421 7 ภาษาไทย
  3. Post By amporntip@gmail.com | 24.05.18 | 2,957 5 ภาษาไทย
  4. Post By Katee.aoy@gmail.com | 16.05.18 | 2,175 2 ภาษาไทย
  5. Post By dawnswangmuang@gmail.com | 10.07.19 | 1,060 0 ภาษาไทย