ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 88
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์

ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By nhkbr4@gmail.com | 15.05.18 | 24,878 76 ภาษาไทย
  2. Post By ouk | 12.11.18 | 3,421 7 ภาษาไทย
  3. Post By amporntip@gmail.com | 24.05.18 | 2,957 5 ภาษาไทย
  4. Post By Katee.aoy@gmail.com | 16.05.18 | 2,175 2 ภาษาไทย
  5. Post By dawnswangmuang@gmail.com | 10.07.19 | 1,060 0 ภาษาไทย