ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ

ครูวณิดา ต่วนศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรม
เรื่อง 1.1 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
1
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ(1) 2 ธ.ค.63 (มีใบงาน)
2
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ(2) 9 ธ.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ(3) 16 ธ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
1
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ(1) 23 ธ.ค.63 (มีใบงาน)
2
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ(2) 30 ธ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
1
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(1) 6 ม.ค.64 (มีใบงาน)
2
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(2) 13 ม.ค.64 (มีใบงาน)
3
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(3) 20 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
4
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(4) 27 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
5
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(5) 3 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
6
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(6) 10 ก.พ.64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน
1
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(1) 17 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
2
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(2) 24 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
3
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(3) 3 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
4
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(4) 10 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
5
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(5) 17 มี.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ (Rerun)
1
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ 1 วันที่ 24 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
2
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ 2 วันที่ 31 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
3
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ 3 วันที่7 เม.ย. 64 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By i.pan.pfc@gmail.com | 08.05.19 | 2,023 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  1. Post By i.pan.pfc@gmail.com | 08.05.19 | 2,023 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)