ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง -
แผนการสอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูปฐมพร แจ้งใจ
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูปฐมพร แจ้งใจ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูปฐมพร แจ้งใจ
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

  1. Post By วรรณพร | 08.02.19 | 3,300 1 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By jarin505@gmail.com | 29.06.18 | 2,740 1 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By tewinnew@gmail.com | 17.05.18 | 2,739 10 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By Thantipa27@hotmail.com | 05.07.18 | 1,333 0 ภาษาอังกฤษ