ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 35
แผนการสอน ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น

ครูประภัสสร ธูปอ้น
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Unit 4 (Rerun)

กระดานสนทนา

  1. Post By วรรณพร | 08.02.19 | 3,136 1 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By jarin505@gmail.com | 29.06.18 | 2,581 1 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By tewinnew@gmail.com | 17.05.18 | 2,577 10 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By Thantipa27@hotmail.com | 05.07.18 | 1,238 0 ภาษาอังกฤษ