ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น

ครูประภัสสร ธูปอ้น
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Unit 1 : Me & My Family
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Unit 2 : School Life
เรื่อง 2.1 My Classroom
1
  What I Learn
2
  Things in My Classroom
เรื่อง 2.2 Class Rules
1
  Our Class Rules
เรื่อง 2.3 School Activities
1
  Let's Go Camping
2
  Sports Day
เรื่อง 2.4 At School
1
  Places at School
2
  Where Is the Library?
3
  How Do You Come to School?
4
  Places around School
เรื่อง 2.5 Vocabulary Review
1
  How to Make a Word Search
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Unit 3 : Healthy Living

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By tewinnew@gmail.com | 17.05.18 | 2,113 9 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By วรรณพร | 08.02.19 | 1,800 1 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By jarin505@gmail.com | 29.06.18 | 1,799 1 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By Thantipa27@hotmail.com | 05.07.18 | 901 0 ภาษาอังกฤษ