ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น

ครูประภัสสร ธูปอ้น
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By วรรณพร | 08.02.19 | 2,734 1 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By tewinnew@gmail.com | 17.05.18 | 2,380 10 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By jarin505@gmail.com | 29.06.18 | 2,324 1 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By Thantipa27@hotmail.com | 05.07.18 | 1,107 0 ภาษาอังกฤษ