ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 26
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน

ครูวิทยา ปัญญายืน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bobsomsak1961@gmail.com | 08.08.18 | 3,412 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By hs9dpx1354@gmail.com | 26.12.18 | 2,037 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By bobsomsak1961@gmail.com | 08.08.18 | 3,412 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By hs9dpx1354@gmail.com | 26.12.18 | 2,037 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี