ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูสุนทรี สาธุภาพ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bobsomsak1961@gmail.com | 08.08.18 | 3,412 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By hs9dpx1354@gmail.com | 26.12.18 | 2,037 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By bobsomsak1961@gmail.com | 08.08.18 | 3,412 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By hs9dpx1354@gmail.com | 26.12.18 | 2,037 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี