ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์

ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยที่ 5 ร้องเพลงครื้นเครงใจ
เรื่อง 5.1 ร้องเพลงครื้นเครงใจ
  เพลงพวงมาลัย (1) 19 ก.ย. 66
  เพลงพวงมาลัย (2)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ