ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์

ครูทินกร ปิ่นทอง และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
1
  อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 22 พ.ค.2563
เรื่อง 1.2 จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์
1
  จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์ 29 พ.ค.2563
เรื่อง 1.3 แสงและเงาในภาพวาด
1
  แสงและเงาในภาพวาด 5 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.4 น้ำหนักสีของภาพวาด
1
  น้ำหนักสีของภาพวาด 12 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.5 จินตนาการวรรณะสีในภาพวาด
1
  จินตนาการวรรณะสีในภาพวาด 19 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.6 จินตนาการและคุณค่าในงานทัศนศิลป์
1
  จินตนาการและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ 26 มิ.ย.2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ