ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์

ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยที่ 4 นาฏศิลป์ ถิ่นสยาม
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยที่ 5 ร้องเพลงครื้นเครงใจ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ