ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูสุจิตรา บุญธรรม
ครูผู้สอน ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูสุจิตรา บุญธรรม

ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูสุจิตรา บุญธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่1 การเดินทางของอาหาร

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ