ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง -
แผนการสอน ครูธิดารัตร์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตร์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง

ครูธิดารัตร์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ 2. ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ 3. สารในชีวิตประจำวัน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ