ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 30
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง รู้จักน้ำ อากาศ และการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง 1.1 การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน
1
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน วันที่ 5 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน (ต่อ) วันที่ 7 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 1.2 การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ
1
  การเกิดหิมะและลูกเห็บ วันที่ 12 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 การเดินทางของอนุภาคน้ำ
1
  การเดินทางของอนุภาคน้ำ วันที่ 14 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.4 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และความกดอากาศ
1
  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และความกดอากาศ วันที่ 19 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และความกดอากาศ (ต่อ )วันที่ 21 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 การเกิดลมและประโยชน์ของลม
1
  การเกิดลมและประโยชน์ของลม วันที่ 26 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  การเกิดลมและประโยชน์ของลม(ต่อ) วันที่ 28 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 7 เรื่อง เสียง
เรื่อง 2.1 การเกิดเสียง
1
  การเกิดเสียง วันที่ 3 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 การเคลื่อนที่ของเสียง
1
  การเคลื่อนที่ของเสียง วันที่ 12 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
2
  การเคลื่อนที่ของเสียง วันที่ 17 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 เสียงกับการได้ยิน
1
  เสียงกับการได้ยิน วันที่ 19 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
2
  เสียงกับการได้ยิน (ต่อ) วันที่ 24 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 2.4 เสียงสูง เสียงต่ำ
1
  เสียงสูง เสียงต่ำ วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
2
  เสียงสูง เสียงต่ำ (2)วันที่ 2 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 เสียงดัง เสียงค่อย
1
  เสียงดัง เสียงค่อย วันที่ 7 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.6 ระดับเสียง
1
  ระดับเสียง วันที่ 9 ม.ค. 2562 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  ระดับเสียง (ต่อ) วันที่ 14 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
เรื่อง 3.1 แรงและแรงลัพธ์
1
  แรงและแรงลัพธ์ วันที่ 21 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  แรงและแรงลัพธ์ วันที่ 23 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 แรงพยุงของของเหลว
1
  แรงพยุงของของเหลว วันที่ 28 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 แรงเสียดทานบนพื้นผิวชนิดต่างๆ
1
  แรงเสียดทานบนพื้นผิวชนิดต่างๆ วันที่ 30 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  แรงเสียดทานบนพื้นผิวชนิดต่างๆ วันที่ 4 ก.พ. 62 (มีใบงานและวีดีโอ)
เรื่อง 3.4 การใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
1
  การใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทาน วันที่ 6 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ
1
  อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ วันที่ 11 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.6 แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุที่มีพื้นที่ต่างกัน
1
  แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุที่มีพื้นที่ต่างกัน วันที่ 13 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
2
  แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุที่มีพื้นที่ต่างกัน วันที่ 18 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.7 ความดันอากาศที่ระดับความสูงต่างกัน
1
  ความดันอากาศที่ระดับความสูงต่างกัน วันที่ 20 ก.พ. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 3.8 ของเหลวมีแรงกระทำต่อสิ่งต่างๆ
1
  ของเหลวมีแรงกระทำต่อสิ่งต่างๆ วันที่ 25 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.9 ความดันของของเหลวที่ระดับความลึกต่างกัน
1
  ความดันของของเหลวที่ระดับความลึกต่างกัน วันที่ 27 ก.พ. 62 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By runningtri@hotmail.com | 01.08.18 | 2,661 1 วิทยาศาสตร์
  2. Post By selingdongbayu@gmail.com | 03.07.18 | 2,398 2 วิทยาศาสตร์
  3. Post By Thantipa27@hotmail.com | 16.07.18 | 2,081 1 วิทยาศาสตร์
  4. Post By runningtri@hotmail.com | 18.07.18 | 2,036 0 วิทยาศาสตร์
  5. Post By runningtri@hotmail.com | 01.08.18 | 2,024 0 วิทยาศาสตร์