ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง -
แผนการสอน ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
ครูผู้สอน ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
กําหนดการรายชั่วโมง

ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By paew.kruchan@gmail.com | 31.10.18 | 3,940 8 คณิตศาสตร์
  2. Post By แหวน | 09.07.19 | 3,377 2 คณิตศาสตร์
  3. Post By paew.kruchan@gmail.com | 27.10.18 | 2,964 3 คณิตศาสตร์
  4. Post By k.urawan04@gmail.com | 24.07.19 | 2,659 5 คณิตศาสตร์
  5. Post By bichar.jenjira@gmail.com | 30.07.19 | 2,192 1 คณิตศาสตร์
  6. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 1,955 0 คณิตศาสตร์
  1. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 1,955 0 คณิตศาสตร์