ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 100
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ

ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน
1
  การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน 18 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน
1
  การเปรียบเทียบเศษส่วน 19 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การเปรียบเทียบจำนวนคละ
1
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ 20 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
1
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 21 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 25 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 26 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การบวกจำนวนคละ
1
  การบวกจำนวนคละ 27 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การลบจำนวนคละ
1
  การลบจำนวนคละ 28 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 เศษส่วนของจำนวนนับ
1
  เศษส่วนของจำนวนนับ 1 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน
1
  การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน 2 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
1
  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ 4 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
1
  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 8 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.13 การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
1
  การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ 9 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.14 การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ
1
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ 10 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละและการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และ การคูณเศษเกินกับเศษเกิน
1
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละและการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และ การคูณเศษเกินกับเศษเกิน 11 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.16 ส่วนกลับของเศษส่วน
1
  ส่วนกลับของเศษส่วน 15 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน
1
  การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน 16 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.18 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
1
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร 17 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.19 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
1
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 18 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.20 การหารจำนวนคละ
1
  การหารจำนวนคละ 22 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.21 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ 23 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.22 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 24 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.23 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (1)
1
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (1) 25 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.24 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (2)
1
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (2) 29 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.25 การบวก ลบ ระคน
1
  การบวก ลบ ระคน 30 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By anne.jpd@gmail.com | 22.08.18 | 3,164 7 คณิตศาสตร์
  2. Post By paew.kruchan@gmail.com | 27.10.18 | 1,991 3 คณิตศาสตร์
  3. Post By k.urawan04@gmail.com | 24.07.19 | 1,627 5 คณิตศาสตร์
  4. Post By แหวน | 09.07.19 | 1,268 0 คณิตศาสตร์
  5. Post By bichar.jenjira@gmail.com | 30.07.19 | 1,136 1 คณิตศาสตร์
  6. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 1,009 0 คณิตศาสตร์
  1. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 1,009 0 คณิตศาสตร์