ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอน ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
ครูผู้สอน ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา

ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 1.1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  การใช้ 1ส่วน 2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน 2 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบเศษส่วน 4 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ 7 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 9 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 10 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 11 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนคละ 14 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบจำนวนคละ 16 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนของจำนวนนับ 17 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน 18 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ