ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 4 อโยธยาศรีรามเทพนคร
เรื่อง 2.1 อโยธยาศรีรามเทพนคร
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 8 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  สมเด็จพระนครินทราธิราชสู่กรุวัดราชบูรณะ 15 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกับการเปลี่ยนแปลง 22 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  สงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยทัย 5 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 12 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  กษัตริย์ชาตินักรบ (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 19 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ยุคทองการค้า) 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  ในยุคอวสาน กรุงศรีอยุธยาไม่เคยเสื่อม 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 9 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑o
  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา (1) 16 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา (2) 23 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๒
  ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองเก่าของเราเเต่ก่อน 1 มี.ค. 67 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ