ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัส ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยที่ 7 การแก้เขียนโปรแกรม
1
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (1) 3 ธ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (2) 17 ธ.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (3) 24 ธ.ค. 63 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
4
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (4) 7 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
5
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (5) 14 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
6
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (6) 21 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
7
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (7) 28 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
8
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (8) 4 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
9
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (9) 11 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
10
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (10) 18 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
11
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (11) 25 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
12
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (12) 4 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
13
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (13) 11 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
14
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (14) 18 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
15
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (15) 25 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
16
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (16) 1 เม.ย. 64 (มีใบงาน)
17
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (16) 8 เม.ย. 64 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Kru-Sine | 25.07.19 | 769 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By นางสาว | 18.06.19 | 760 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  1. Post By sulawan21@gmail.com | 11.11.18 | 3,213 14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By hedcone@gmail.com | 31.07.19 | 771 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  3. Post By Onanong | 26.08.19 | 771 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  4. Post By Kru-Sine | 25.07.19 | 769 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  5. Post By นางสาว | 18.06.19 | 760 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)