ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอน ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวรวุฒิ สดใส
ครูผู้สอน ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวรวุฒิ สดใส

ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวรวุฒิ สดใส
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. Unit1. Me & my Family

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ