ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวิริยาณัฐ พลเดช
ครูผู้สอน ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวิริยาณัฐ พลเดช

ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวิริยาณัฐ พลเดช
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School Life (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bootsaba | 10.07.19 | 1,610 3 ภาษาอังกฤษ