ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง ครูจันทิมา อนุกูล ครูอาภรณ์ คำผา และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง ครูจันทิมา อนุกูล ครูอาภรณ์ คำผา และ ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูทินกร ปิ่นทอง ครูจันทิมา อนุกูล ครูอาภรณ์ คำผา และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ