ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูทินกร ปิ่นทอง , ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง , ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูทินกร ปิ่นทอง , ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยที่ 6 พื้นฐานงานศิลป์
หน่วยที่ 7 วิจิตรศิลป์ถิ่นไทย
หน่วยที่ 10 ท่าทางประกอบเพลง

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ