ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 29
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์

ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง 14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง 1.1 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
1
  บ้านงามตา - มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น 1 กรกฎาคม 2563
2
  เสื้อผ้าของฉัน - การดูแลรักษาและการซ่อมแซมเสื้อผ้า 8 กรกฎาคม 2563
3
  เสื้อผ้าของฉัน - การเนา 15 กรกฎาคม 2563(มีสื่อวีดีโอ)
4
  เสื้อผ้าของฉัน - การซักเสื้อผ้าให้สะอาด 22 กรกฎาคม 2563
5
  สารพันงานครัว - หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค 29 กรกฎาคม 2563
6
  สารพันงานครัว - การจัดโต๊ะอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร 5 สิงหาคม 2563 (มีสื่อวีดีโอ)
7
  สารพันงานครัว -วิธีการประกอบอาหาร และเตรียมประกอบอาหาร (1) 19 สิงหาคม 2563 (มีใบงาน)
8
  อาหารจานโปรด -วิธีการประกอบอาหาร และเตรียมประกอบอาหาร (2) 26 สิงหาคม 2563
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง 14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ช่างคิดซ่อมแซม
1
  รู้จักงานช่าง 2 กันยายน 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  เรียนรู้ร่วมกัน - การดูแล รักษา เครื่องมือช่างและ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง 9 กันยายน 2563 (มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
3
  สารพันงานประดิษฐ์ (1) - รู้จักงานประดิษฐ์ - การเลือกใช้วัสดุต่างๆ ในการทำงานประดิษฐ์ 16 กันยายน 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
4
  สารพันงานประดิษฐ์(1) - ประดิษฐ์จานผลไม้จากใบตอง 23 กันยายน 2563 (มีใบความรู้)
5
  สารพันงานประดิษฐ์ (1) - กระบวนการในการทำงานและ ประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ 30 กันยายน 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  สารพันงานประดิษฐ์ (2) - การประดิษฐ์ของตกแต่ง - ประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 7 ตุลาคม 2563 (มีใบความรู้)
7
  สารพันงานประดิษฐ์ (2) - การประดิษฐ์ถุงใส่ของขวัญ 14 ตุลาคม 2563 (มีใบความรู้)
8
  สารพันงานประดิษฐ์ (2) - ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์ - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 21 ตุลาคม 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดีโอ)
9
  ช่างคิด ช่างทำ - คุณค่าของงานประดิษฐ์ - งานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่น/ภูมิภาค 28 ตุลาคม 2563 (มีใบงาน)
10
  ช่างคิด ช่างทำ - งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย 4 พฤศจิกายน 2563 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ