ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ