ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด

ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพ รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ