ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
1
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (1) วันที่ 18 พ.ค. 2563 (มีใบงาน)
2
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (2) วันที่ 20 พ.ค. 2563 (มีใบงาน)
3
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (3) วันที่ 25 พ.ค. 2563 (มีใบงาน)
4
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (4) วันที่ 27 พ.ค. 2563 (มีใบงาน)
5
  การจำแนกสัตว์ (1) วันที่ 1 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
6
  การจำแนกสัตว์ (2) วันที่ 8 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
7
  การจำแนกสัตว์ (3) วันที่ 10 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
8
  การจำแนกสัตว์ (4) วันที่ 15 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
9
  การจำแนกสัตว์ (5) วันที่ 17 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
10
  การจำแนกพืชดอก (1) วันที่ 22 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
11
  การจำแนกพืชดอก (2) วันที่ 24 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
12
  การจำแนกพืชดอก (3) วันที่ 29 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By pikul85bonuus@gmail.com | 09.06.18 | 1,925 7 วิทยาศาสตร์
 2. Post By nunoi282828@gmail.com | 16.05.18 | 1,751 3 วิทยาศาสตร์
 3. Post By arun43513@gmail.com | 26.05.18 | 1,680 1 วิทยาศาสตร์
 4. Post By a-kattareeya@hotmail.com | 20.05.18 | 1,480 0 วิทยาศาสตร์
 5. Post By banpongwang@gmail.com | 19.09.18 | 1,251 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By manat.in@hotmail.com | 26.08.18 | 1,199 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By arun43513@gmail.com | 26.05.18 | 1,198 4 วิทยาศาสตร์
 8. Post By werayut206@gmail.com | 22.05.19 | 1,156 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By Thorpanya@gmail.com | 20.05.18 | 953 3 วิทยาศาสตร์
 10. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 846 0 วิทยาศาสตร์
 11. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 820 0 วิทยาศาสตร์
 12. Post By fivecolor | 01.07.19 | 539 1 วิทยาศาสตร์
 1. Post By arun43513@gmail.com | 26.05.18 | 1,198 4 วิทยาศาสตร์
 2. Post By werayut206@gmail.com | 22.05.19 | 1,156 0 วิทยาศาสตร์
 3. Post By Thorpanya@gmail.com | 20.05.18 | 953 3 วิทยาศาสตร์
 4. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 846 0 วิทยาศาสตร์
 5. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 820 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By fivecolor | 01.07.19 | 539 1 วิทยาศาสตร์