ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 41
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์

ครูพธู นิลยาภรณ์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 เจาะเวลาหาอดีต
1
  เจาะเวลาหาอดีต (1) 1 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  เจาะเวลาหาอดีต (2) 8 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 ย้อนรอยอดีต
1
  ย้อนรอยอดีต (1) 15 ก.ค. 63
2
  ย้อนรอยอดีต (2) 22 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  ย้อนรอยอดีต (3) 29 ก.ค. 63 (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 ความเป็นมาของท้องถิ่น
1
  ความเป็นมาของท้องถิ่น (1) 5 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ความเป็นมาของท้องถิ่น (2) 19 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  ความเป็นมาของท้องถิ่น (3) 26 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ท้องถิ่นของเรา
1
  ท้องถิ่นของเรา (1) 2 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ท้องถิ่นของเรา (2) 9 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 พัฒนาการของมนุษย์
1
  พัฒนาการของมนุษย์ (1) 16 ก.ย. 63 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  พัฒนาการของมนุษย์ (2) 23 ก.ย. 63 (มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 1.6 พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์
1
  พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ (1) 30 ก.ย. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
2
  พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ (2) 7 ต.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ (3) 14 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 มนุษย์ยุคประวัติศาสตร์
1
  มนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ (1) 21 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  มนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ (2) 28 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Thana | 25.06.19 | 643 3 ประวัติศาสตร์
  1. Post By Thana | 25.06.19 | 643 3 ประวัติศาสตร์